onsdag 6. mai 2009

Bankenes sikringsfond svir av milliard på aktiv forvaltning

Norske medier meldte for en knapp måned siden om rekordtap i Bankenes sikringsfond. I avisartiklene sto det at fondet tapte 1,855 milliarder kroner. Det som ikke kom frem var at over halvparten av dette tapet skyldtes den aktive forvaltningen i fondet (kan godt hende det er noen artikler jeg ikke har lest som har skrevet om dette, om noen vet om dette er tilfellet, så pls gi beskjed). Ifølge fondets årsrapport leverte forvalterne en avkastning som var 5,7 prosent, eller 967 millioner kroner, lavere enn indeksen fondet måles mot.

Noe, eller mye, har gått galt i den aktive forvaltningen. De interne forvalterne leverte en mindreavkastning på hele 8,9% ifølge årsrapporten. De eksterne tapte "bare" 2,1% i forhold til indeksen. Mer detaljer finnes på side 34 og utover i årsrapporten som er tilgjengelig her.

For å drive med aktiv forvaltning må man tro at man er flinkere enn markedet. Man må tro at man er bedre enn de andre forvalterne og investorene som opererer i verdens verdipapirmarkeder. Tror man på aktiv forvaltning tror man likeledes at det finnes forvaltere der ute som er dummere enn gjennomsnittet. Markedet har nå felt en veldig klar dom over forvalterne i Bankenes sikringsfond: de er dummere enn de fleste andre forvaltere der ute. Ikke bare litt dummere, men faktisk langt dummere. De smarte forvalterne (gitt at man tror på aktiv forvaltning), som har tjent den milliarden sikringsfondet har tapt, ler nok hele veien til banken over de dumme forvalterne i Bankenes sikringsfond.

En ting er å være dum forvalter. En annen ting er å ønske å fortsette å være en dum forvalter. Hadde Bankenes sikringsfond hatt bare et lite snev av selvinnsikt, så hadde de vært oppegående nok til å skjønne at dette med aktiv forvaltning er noe de ikke er dyktige nok til å drive med. De hadde kastet inn håndkledet og takket for seg. Men nei, den gang ei; av årsrapporten fremgår det at Bankenes sikringsfond ønsker å fortsette med den aktive forvaltningen i 2009.

Overmot? Ja. Tåpelig? Ja. Lite intelligent? Ja.

Det er bankene i landet her som eier fondet og som må dekke tapene. At bankene ønsker å la fondet fortsette med den aktive forvaltningen som har ført til at de må spytte inn en milliard ekstra i fondet har jeg vanskelig for å forstå. Etter å ha lest avisene de siste månedene, skulle en tro at bankene har nok risiko i sine balanser til å tillate at Bankenes sikringsfond spekulerer med deres midler.

Jeg tipper uansett forvalterne og styret i sikringsfondet er lettet over all oppmerksomheten skandalen rundt oljefondet og ikke minst Aker-affæren har fått. Med medias søkelys på disse sakene, har sikringsfondet sluppet billig unna sitt eget milliardtap.

5 kommentarer:

Christ I am sa...

Sitat: "Tror man på aktiv forvaltning tror man likeledes at det finnes forvaltere der ute som er dummere enn gjennomsnittet."

Er ikke dette opplagt? Eller mener du som vår finansminister at ingen bør tjene mer enn gjennomsnittet?

Ord som "Overmot? Ja. Tåpelig? Ja. Lite intelligent? Ja." synes jeg egentlig vitner om overmot, ja, tåpelig, ja, lite intelligent, ja!

At et aktivt fond gjør det dårligere enn snittet, eller til og med veldig dårlig ett år, det må man regne med. Du er vel enig i at snittet av markedet ikke kan gjøre det bedre enn, ja, snittet av markedet? Så, det vil alltids (!!!) finnes fond som gjør det dårligere enn snittet/markedet. Det å blåse dette opp som en kjempenyhet vitner om overmot, ja, tåpelighet, ja, lite intelligent, ABSOLUTT ja!

Hele spørsmålet er vel om det er mulig å slå markedet pga av kompetanse og ressurser, ikke pga flaks eller tilfeldigheter. Bruk heller tid på dette enn å blåse selvsagtheter stort opp, for selv om et stort flertall av norske bilsjåfører mener at de er bedre enn snittet, så er de ikke det..

Det finnes mange aktive fond som er ræva! Og, at gutta boys i bankenes sikringsfond er noen av dem kan godt være. For, det må finnes mange investorer som er dummere enn gjennomsnittet. (Ihvertfall klarer ikke jeg i Excel å simulere et utvalg hvor ingen verdi er lavere enn gjennomsnittet.)

Spørsmålet, igjen, er heller om det hjelper å være en investor som er smartere enn gjennomsnittet? Bruk tid på diskutere dette.

PS: Jeg er villig til å vedde på at begge brødrene Solberg ville knust en gjennomsnittssjåfør i et gaterace, vedder du imot?

Anonym sa...

Du snakker i store ord, men viser vel litt begrenset detaljinnsikt.

Ingen aktive forvaltere sammenligner seg med gjennomsnittet. De sammenligner seg med en referanseindeks som utelukker en stor andel av investeringsuniverset.

I fjor gjorde 85-90 % av alle internasjonale aktive forvaltere det dårligere enn sin indeks. Hvordan kan dette gå an?

Fasit er at aktive forvaltere i sum velger å investere i aktiva som faller utenfor sin referanseindeks. Det an være aksjer notert i andre land, små selskap, unoterte akser, junk bonds, eiendom, etc.

Siden de IKKE sammenligner seg med gjennomsnittet, så blir det store likheter mellom forvalterne. Dette gjør det enda vanskeligere å skille gode fra dårlige forvaltere, fordi referanseindeksen ofte er lite relevant... og har mindre risiko.

Når det gjelder bloggeren selv, så snakker han også i vel store ord. Han har et godt poeng i at flertallet av aktive forvaltere har langt høyere kostnader enn sin verdiskapning. Men det er ikke særlig kontroversielt (ref. bloggtittel). Han har til og med Obama på sin side.

Det eneste han mangler er selvrespekt, for det lille Kistefos-fondet han er forvalter i er jo kroneksempelet på kostbar aktiv forvaltning med liten (negativ) verdiskapning. Høyt lønnet er han også, liten erfaring til tross. Bare ta en titt på investeringene i fondet. Noen morsomme selskap som er gjort i det siste. Hehe.

Lars Haakon sa...

Til Christ I am: tror du misforstår noe av poenget med blogginnlegget mitt, mulig det var dårlig formulert. Jeg tror, som du sikkert har forstått, at markedene er effisiente nok til at forvaltningsresultatene til ulike forvaltere i stor grad er tilfeldige. Og er selvfølgelig enig i at noen må gjøre det dårligere enn snittet. Det som var noe av hensikten med blogginnlegget var å trekke frem det logisk inkonsistente i at noen som forsøker seg på aktiv forvaltning, og mislykkes med dette, faktisk velger å fortsette med aktiv forvaltning.

Om en i utgangspunktet forsøker seg på aktiv forvaltning er en jo nødt til å tro at markedene ikke er effisiente og at det følgelig er mulig, dersom man er smart nok, å gjøre det bedre enn snittet. Om en så tror det er dyktighet og ikke flaks som er avgjørende, må jo selvtilliten få seg en liten smell når en så ettertrykkelig får beskjed fra markedet om at en faktisk har gjort det langt dårligere enn snittet. Og da burde man, etter min mening, være modig nok til å konkludere med at (1) markedene er effisiente og indeksforvaltning er beste alternativ ELLER (2) markedene er ikke effisiente, men vi er ikke smarte nok til å gjøre det bedre enn snittet, så indeksforvaltning er beste alternativ for oss. Å fortsette med aktiv forvaltning etter å ha levert elendige resultater blir, etter min mening, logisk inkonsistent.

Håper det er klargjørende.

Til Anonym: enig i at mange forvaltere ofte velger verdipapirer som er utenfor indeks. Således kan indeks ofte gi et feilaktig bilde av risikoen som tas. Du sier at 85-90% av aktive forvaltere i fjor gjorde det dårligere enn sine indekser. Hvor har du disse tallene fra? Hadde vært interessant å lese kilden for dette.

Anonym sa...

Gjør litt research - Google f.eks. <"active management" 2008>.

PS: Verst var det selvsagt for Fixed Income, da korrelasjonen mellom aktive forvaltere er større her.

PPS: Virker ikke som om du forstår hva passiv forvaltning er, eller hvilken type passiv forvaltning du mener er optimal. Du hadde nok hatt nytte av å lære deg litt mer om dette, siden hvert innlegg du har handler om det... Kan anbefale deg å ta kontakt med noen av oss som driver med dette.

Lars Haakon sa...

Til anonym,

ref din PPS, jeg er alltid interessert i å lære mer om både aktiv og passiv forvaltning. Hvis din PPS var ment som et tilbud, så takker jeg gjerne ja til det. Send meg evt en mail på lh@lh.no, så kan vi avtale nærmere.

Lars Haakon