mandag 25. oktober 2010

Oljefondet vil sponse doktorander. Får vi da uavhengig forskning? Nei.

E24 melder i dag at oljefondet planlegger å sponse doktorgradsstudenter ved NHH med 20 millioner kroner. Hensikten er å styrke det norske fagmiljøet i finans.

Formålet er trolig godt. Med en stor finansformue bør vi som nasjon passe på at vi har tilstrekkelig smarte hoder som kan sørge for at forvaltningen blir skjøttet på en god måte. Og i Norge i dag er det dessverre ingen overflod av kvalifiserte akademikere som skjønner for mye av det som foregår i oljefondet.

Men er det oljefondet selv som burde finansiere dette finansmiljøet? Eller burde midler til disse doktorgradprogrammene komme over fra Kunnskapsdepartementet og finansieres på vanlig måte over statsbudsjettet? Kostnaden for oss som nasjon blir jo den samme uansett: pengene som er i oljefondet tilhører Norge, og postene på statsbudsjettet dekkes jo også av norske skattebetalere.

Spørsmålet en da må stille er: hvordan får en mest mulig igjen for disse 20 millionene?

Et kontrollspørsmål burde være nok til å gi svaret: er det noen som tror at doktorander finansiert av oljefondet vil ta til ordet for passiv forvaltning? Jeg tror dessverre ikke det. Oppdragsforskning kan aldri bli ordentlig uavhengig av kilden som finansierer gildet. Og med attraktive stillinger i oljefondet i vente, så er det neppe mange oljefondfinansierte doktorander på NHH som vil ta til ordet for indeksforvaltning av oljeformuen.

Ønsker vi et objektivt, sterkt fagmiljø som hjelper oss å passe på pengebingen? Hvis svaret er ja, så bør det finansieres over statsbudsjettet. Hvis svare er nei, så bør vi heller ikke tillate at Norges Bank/oljefondet bruker penger på dette.

Til slutt kan det nevnes at forslaget, slik det kan virke å være tenkt fra Norges Banks side, trolig vil innebære et brudd på avtalen banken har med Finansdepartementet om forvaltningen av oljefondet. I avtalen (se helt nederst på siden linken fører til) står det: "Godtgjøringen [som Norges Bank får for å forvalte fondet] skal dekke de kostnader Norges Bank har ved forvaltningen av fondet."

Det er vanskelig å argumentere for at utdanning av doktorgradsstudenter er en kostnad Norges Bank har ved forvaltningen av oljefondet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det finnes sikkert andre ting å forske på enn den marginale (dog viktige) problemstillingen aktiv vs passiv forvaltning.

Er helt uenig med deg i siste avsnitt, så lenge man betaler lønn til ansatte så kan man bruke penger på utdanning og forskning.

Anonym sa...

En viktig problemstilling!
Jeg mener forskning skal være så objektiv som overhodet mulig. Dette mener jeg den ikke blir ved at Norges Bank utdanner stipendiater til å forvalte midlene i fremtiden.
Det kan sammenlignes med at.....
1)Isreals venner betaler for forskning over hvem som eier hvilket landområde.
2)Fiskerinæringen betaler for forskning innen lakselusmidler.
3)Veivesenet betaler for forskning på fartsgrenser.
4)Tomra betaler for forskning på tomflasker.

I misforstå meg, næringsliver er en viktig del av finansieringen av norsk forskning, men midlene skal komme gjennom en mest mulig nøytral part, og resultater skal ikke minst publiseres uten tøyler, uansett resultat, og uten en vei rett inn i firmaet/gruppen.