lørdag 30. oktober 2010

Disclosure: Undertegnede er valgt inn som varamedlem i Norges Banks representantskap

På torsdag ble undertegnede valgt som varamedlem til Norges Banks representantskap. Det er Stortinget som velger representantskapets medlemmer og deres personlige varamedlemmer. Innstillingen fra Stortingets valgkomité (som foreslår ovenfor Stortinget) finnes her. Innstillingen ble vedtatt slik den ble foreslått.

Representantskapets rolle er først og fremst den som "tilsyns og kontrollmyndighet". Eller, som det står på bankens egne sider:
"Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt."
Et av representantskapet medlemmer, Tormod Andreassen, har tidligere kritisert organet for å mangle kunnskap, uavhengighet og innsyn til å føre kontroll med banken og oljefondet. Hvis jeg har skjønt riktig, har representantskapet i etterkant av denne kritikken blitt styrket og har blant annet fått et eget tilsynssekretariat.

Representantskapet møtes ca én gang i måneden. Varamedlemmene møter kun hvis "deres" representant ikke har anledning til å møte. Undertegnede er vara for Monica Salthella. Gitt representantskapets relativt begrensede rolle, antallet medlemmer og det faktum at undertegnede kun er vara, så er det nok rimelig å anta at undertegnedes muligehet for påvirkning vil være nokså begrenset. Jeg skal naturligvis likevel gjøre mitt beste for å dytte banken og oljefondet i en positiv retning.

Det bør nevnes at undertegnede ble foreslått som kandidat av Frp. Hvis jeg har forstått riktig har de ulike partiene på Stortinget "kvoter" avhengig av partienes størrelse og utnevner hver sine medlemmer til representantskapet. Selv om undertegnede ble foreslått av Frp innebærer det ingen bindinger mellom meg og partiet. Jeg er heller ikke medlem i Frp og ei heller i noen andre politiske partier. Når det er sagt, så har undertegnede over det siste drøye året diskutert med og gitt innspill til representanter for Frp om forvaltningen av oljefondet. Frps representanter har etter min mening hatt en sunn og kritisk interesse for forvaltningen av oljefondet. Hadde representanter for regjeringspartiene på Stortinget utvist et like stort engasjement rundt fondet, så tror jeg vi kunne unngått mange av de oppslagene vi har hatt om oljefondet den siste tiden.

Hadde for eksempel Frps (og Krfs) forslag om å pålegge Norges Bank å innføre nedsidebonus til sine interne og eksterne forvaltere blitt vedtatt, så hadde vi for eksempel neppe opplevd at en ekstern forvalter ble tildelt 500 millioner kroner i bonus. Hvorfor ikke det? Fordi det er vanskelig å se for seg at en forvalter ville vært villig til å inngå en kontrakt som innebar en risiko for en 500 millioner kroner stor nedsidebonus.

Jeg er fremdeles usikker på om/hvordan det vil påvirke min mulighet til å blogge at jeg er varamedlem i Norges Banks representantskap. Når jeg får litt mer klarhet rundt dette vil jeg kommentere det her på bloggen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så gøy! Gratulerer!

Kanskje du da vil engasjere deg mer for hva oljefondet bør investere i - heller enn hvordan man kan unngå at noen blir rik på det?

Tror du vil få nyte godt av det - og at du vil lære mye.

PS: Anbefaler åpne ører for bedre læring!

Anonym sa...

Gratulerer! Vi får håpe ditt engasjement og interesse for å bedre oljefondets praksis fortsetter selv om du mot all formodning blir forhindret fra å snakke om fondet utad.

Anonym sa...

Kan aldri tenke meg at du vil bli forhindret fra å fortsette med en offentlig meningsytring om nbim. Tviler også på at du får være med på noe særlig med møter da de fleste representantene anser det som ekstremt gjevt å være med og slik neppe har mye fravær fra møtene og turene. Men om du får stille en gang eller to så vil du nok bli sjokkert over nivået...

Anders A. sa...

Gratulerer så meget. Håper dette vil gi oss et bedre innsyn i de virkelige risiko strategiene som daglig utøves på vegne av skatte betalerne. Lykke til og takk for samfunnsengasjamentet!!