lørdag 8. januar 2011

Nye regnskapsregler for Norges Bank og oljefondet

Finansdepartementet har fastsatt nye regnskapsregler for Norges Bank, inklusive oljefondet. Reglene, som ble fastsatt rett før jul, gjelder fra og med 2011. Den viktigste endringen er at Norges Bank heretter må rapportere etter IFRS hvilket bør øke utenforståendes tillit til bankens regnskaper.

I tillegg er følgende nye pålegg viktig:

"Regnskapsloven § 7-31 b gjelder tilsvarende for ledergruppen i Norges Bank Investment Management."

Regnskapslovens §7-31 b handler om ytelser til ledende personer og de nye reglene for banken betyr med andre ord at oljefondet heretter må oppgi lønninger og andre ytelser til ledergruppen i NBIM. Dette er et skritt i riktig retning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Din blogg satt i et litt mindre snevert perspektiv:
http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/01/24/467741/swfs-plotted/