mandag 9. februar 2009

Nok et ikke-svar fra Kristin Halvorsen - og hvor mange i oljefondet tjener egentlig mer enn statsministeren?

Jeg har tidligere skrevet om spørsmålet som Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter stilte finansminister Kristin Halvorsen om oljefondet. Spørsmålet gikk på om Halvorsen kunne fremlegge noe vitenskapelig belegg for valget av aktiv forvaltning av fondet. Det kunne hun ikke. Spørsmål og svar finnes i tidligere blogginnlegg som finnes her.

Gjermund Hagesæter sendte så et oppfølgingsspørsmål der han ba finansministeren redegjøre for hvor mange i oljefondet som tjente mer enn statsministeren i 2007 og 2008. Spørsmålet og svar finnes her. En mer lesevennlig versjon finnes her.

Nok en gang unnlater finansministeren å svare på spørsmålet. Etter mye snikk-snakk, nøyer hun seg med å si at "Norges Bank har ikke opplyst om hvor mange som tjener mer enn statsministeren". Jeg vil anta at Norges Bank, på linje med de fleste foretak her i landet, har god oversikt over hva de betaler i lønn til sine ansatte. Lønnen til statsministeren er videre enn offentlig kjent størrelse (1 191 00 kroner i 2007 og 1 266 000 kroner i 2008, se her). Det er følgelig fullt mulig for Norges Bank å telle opp hvor mange av sine ansatte som i 2007 og 2008 tjente mer enn statsministeren. Når finansministeren skriver at Norges Bank ikke har opplyst om hvor mange av dens ansatte som tjener mer enn Jens, betyr det følgelig at Kristin Halvorsen ikke engang har giddet å spørre.

Når man som finansminister får et skriftlig spørsmål fra en stortingsrepresentant som det burde være raskt og enkelt å svare på, så er det etter min mening ganske slapt av ministeren å ikke engang henvende seg til rett etat (Norges Bank) og ber de fremlegge den etterspurte informasjonen.

Vel, når ikke fjellet vil komme til Ivan, så må vel Ivan gå til fjellet. Hvor mange av de ansatte i oljefondet tjener så mer enn statsministeren? Mine beregninger viser at det i 2007 var et ca 50 ansatte i fondet som fikk mer i lønningsposen enn Jens. Jeg har bare gjort beregninger for 2007, og ettersom datamaterialet er noe tynt, er det ikke mulig å gi eksakte tall.

Hvordan har jeg gjort beregningene? Oljefondets årsrapport for 2007, som finnes her, inneholder en del data som gjør at en kan gjøre noen estimater. På side 60 oppgis en del detaljer om lønnsforholdene i fondet. Det fremgår at det er 86 ansatte i investeringsavdelingene. Det er først og fremst disse som kan ventes å potensielt kunne tjene mer enn statsministeren. (Det fremgår av samme boks på side 60 at de øvrige ansatte i snitt tjente ca 670 000 kroner, ikke verst, men en god del mindre enn Jens). Total fastlønn til de som jobber i investeringsavdelingene var 70,2 MNOK. Gjennomsnittlig fastlønn til hver av disse var da ca 816 000 kroner.

I tillegg til fastlønn ble det utdelt totalt 67,7 MNOK i bonuser til de ansatte i investeringsavdelingene. Med en fastlønn på drøye 800 000 kroner, hvilket er i underkant av 400 000 kroner mindre enn statsministeren, vil disse ansatte tjene mer enn statsministeren om de får omlag 400 000 kroner eller mer i bonus.

Hvor mange av forvalterne tjente så mer enn dette i bonus? Årsrapporten oppgir, fortsatt på side, at total ramme for bonuser var på 159,3 MNOK, hvilket utgjør ca 1,85 MNOK per ansatt. For å tjene mer enn Jens trenger altså en forvalter å få utbetalt ca 20% av maksimal bonus. I årsrapporten, fremdeles på side 60, oppgis at 54% av forvalterne, til sammen 46 personer, fikk utbetalt 25% av maks bonus eller mer. Disse kan vi altså være temmelig sikre på at tjente mer enn Jens.

Vi antar videre at en liten håndfull (4 personer) av de som fikk bonus under 25% av maks også fikk tilstrekkelig bonus til å tjene mer enn Jens. Og vi antar til slutt at også en liten håndfull (4 personer) av lederne i øvrige avdelinger (dvs avdelingene som ikke driver selve forvaltningen) også tjente mer enn Jens. Og til slutt oppgis det i rapporten at fondets leder, som da var Knut Kjær, tjente 3,2 MNOK i 2007. Til sammen er det da følgelig antageligvis ca 55 personer i oljefondet som tjente mer enn Jens Stoltenberg i 2007. Det kan vanskelig være mindre enn 46.

Beregningen er ikke nøyaktig og basert på et par antagelser som neppe er helt korrekte. Men som et estimat tror jeg ikke et anslag på rundt 50 personer er veldig langt fra sannheten. Merk at dette anslaget ikke inkluderer honorarer og bonuser til fondets eksterne forvaltere. Det er grunn til å tro at også disse tjener godt på forvaltningen av Norges oljeformue.

Så, fikk disse ca 50 ansatte i oljefondet lønn som fortjent? Tar en i betraktning følgende:
  • Fondet som helhet leverte i 2007 en mindreavkastning på 0,22% i forhold til den indeksen fondet måles mot. 0,22% når fondets verdi var i størrelsesorden 2 000 milliarder kroner utgjør ca 4 milliarder kroner. Oljefondets forvaltere presterte med andre ord å søle bort 4 milliarder kroner på vegne av det norske samfunnet i 2007.
  • Omtrent all akademisk forskning på området viser at det forvalterne prøver å gjøre, å "slå markedet" er så godt som umulig. Faktisk viser forskning at aper kan gjøre en vel så god jobb som aktive forvaltere. Fordelen med aper er at de kan betales med peanuts.
er det god grunn til å påstå at disse forvalterne sitter på et vanvittig sugerør inn i statskassen uten å bidra med noen verdens ting. Har ikke Norge bedre ting å bruke pengene på enn å subsidiere allerede overbetalte forvaltere?

I løpet av de første tre kvartalene i 2008 har forvalterne i oljefondet klart å søle bort ytterligere 50 milliarder kroner av fellesskapets formue. Tall for 4. kvartal er enda ikke offentliggjort. Det blir interessant å se hvor mye bonus oljefondet deler ut til sine ansatte for så sørgelige resultater.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, dette er forferdelig. Tenk at noen som forvalter bare 100 milliarder kroner skal få så mye betalt.
Det er jo katastrofe - de burde jobbe gratis!

Godt jobbet, igjen FrP - mr. Søraas du virker som å være en nyttig idiot for alle som drar deg frem i media. Tipper at du finner noen meningsfeller i LO.