fredag 27. februar 2009

Tull at Halvorsen ikke visste om lønnsnivået i oljefondet

Dagbladet har på forsiden sin i dag (og på på nettavisen) at Yngve Slyngstad, leder i oljefondet, i 2008 tjente 11 millioner kroner, i samme år som oljefondet i de tre første kvartalene leverte en gedigen mindreavkastning:

http://www.dagbladet.no/2009/02/27/nyheter/innenriks/finanskrisen/5060872/

Kristin Halvorsen påberoper seg uvitenhet om lønnsnivåene i oljefondet. Dette er nærmest beviselig feil. Som tidligere blogget om på denne siden, så har stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter stilt skriftlig spørsmål til Kristin Halvorsen om både den aktive forvaltningen som oljefondet driver med og lønnsnivået i fondet. Link til spørsmålet som refererer at oljefondets 86 forvaltere i 2007 i snitt tjente 1,6 millioner kroner finnes her (se begrunnelsen til spørsmålet). Når snittlønnen er på 1,6 millioner kroner, skal det ikke veldig mye fantasi til for å forstå at sjefen i fondet tjener mangfoldige millioner. I et oppfølgingsspørsmål spurte Hagesæter spesifikt om Halvorsen kunne opplyse om hvor mange av fondets ansatte som tjente mer enn statsministeren. Som blogget om tidligere, unnlot finansministeren å svare på dette spørsmålet.

Kristin Halvorsen kan med andre ord vanskelig påberope seg uvitenhet om lønnsnivået i oljefondet. Hun kan imidlertid påberope seg at hun ble tipset om det, men ikke gadd undersøke nærmere. Videre kan hun påberope seg å neppe skjønne hvordan insentivsystemene i oljefondet fungerer fullt ut. Det kan antageligvis også sies om Hovedstyret i Norges Bank, som faktisk er de som er ansvarlige for insentivstrukturene i fondet. Ta en titt her og se på sammensetningen av Hovedstyret i Norges Bank:

http://www.norges-bank.no/templates/article____12108.aspx

Hvor mange av de som sitter i styret har spesialkompetanse på kapitalforvaltning? Ingen. Faktum er at hovedstyret primært er satt sammen av personer som har greie på rentepolitikk. NBIM (oljefondet) ble av historiske årsaker ble lagt under Norges Bank er da det ble opprettet. Nå er oljefondet et av verdens største fond, og det er kan virke som om hovedstyret nærmest ser det som en bijobb å være styret for dette fondet (i tillegg til å sette renten).

Det er grunn til å anta at mangelen på et kompetent styre for oljefondet er en medvirkende årsak til at fondet har fått et insentivsystem som rett ut sagt ikke er til det beste for investorene i fondet (norske borgere), men som derimot er veldig lukrative for fondets ansatte.

Trist som faen.

Ingen kommentarer: