fredag 14. mai 2010

Oljefondet bryter GIPS-standard, Ernst&Young godkjenner rapport likevel

Ernst & Young, et av de største revisorselskapene i Norge og verden, er ute i hardt vær. I USA har investorer saksøkt selskapet for å ikke gjøre jobben sin når de reviderte Lehman Brothers. Ernst & Young er selvfølgelig ikke alene om å godkjenne tvilsomme regnskaper, som blant annet denne Wikipedia-artikkelen gjør det klart.

Er det større grunn til å stole på revisorberetninger Ernst & Young i Norge har avgitt? Som denne bloggposten vil gjøre klart, synes svaret på dette å være nei. Jeg har tidligere blogget om at Norges Bank nekter å svare på spørsmål stilt om bankens etterlevelse av den internasjonale standarden GIPS (Global Investment Performance Standards). GIPS-standarden stiller en rekke krav til hva en rapport skal inneholde for at forvalteren skal kunne hevde å følge GIPS. Ett av kravene er følgende:
"FIRMS MUST
disclose the presence, use, and extent of leverage or derivatives (if material), including a sufficient description of the use, frequency, and characteristics of the instruments to identify risks."
(Fra punkt 4.A.5 i 2005-utgaven av GIPS som kan finnes her.)

Har så oljefondet "material" bruk av belåning eller derivater? Som det fremgår av figur 7-4 på side 33 i fondets årsrapport for 2009, har oljefondet på det meste hatt en brutto belåning på over 90%. Det kan neppe sies å ikke være material. Har oljefondet hatt en utstrakt bruk av derivater? Norges Banks månedbalanse gir oss svaret på dette, iallfall til og med november 2007. Balansen kan finnes her. Rad 49 og 50 angir derivater og terminkontrakter kjøpt og solgt av oljefondet. Av en eller annen ukjent grunn sluttet Norges Bank å publisere tallene i desember 2007 (som tilfeldigvis samsvarer med når Slyngstad tok over som sjef...). Uansett, siste offentlige tall viser at oljefondet i november 2007 hadde solgt derivater og terminkontrakter for over 2 183 000 millioner kroner. Ja, du leste riktig: over to millioner millioner kroner. Eller med andre ord: over 2000 milliarder kroner. Oljefondet hadde på samme tidspunkt kjøpt derivater og terminkontrakter for ca samme sum. Uansett, det er vanskelig å argumentere for at 2000 milliarder ikke er "material".

Det er følgelig hevet over enhver tvil at Norges Bank i sin GIPS-rapport er nødt til å beskrive bruk av belåning og derivater, slik GIPS-reglene krever. Hva står det så om derivater og belåning i oljefondets GIPS-rapport? Følgende setning er med:
"NBIM invests in international equities and fixed income instruments, money market instruments and derivatives." (min utheving)
Det er ganske langt fra GIPS-kravet om at følgende skal inkluderes: "a sufficient description of the use, frequency, and characteristics of the instruments to identify risks"

Om belåning står det i oljefondets GIPS-rapport akkurat ingenting.

At Norges Bank har en noe lemfeldig omgang med tall og rapportering er noe som ikke burde overraske lesere av denne bloggen (se feks her og her og her og her).

Det som er mer overraskende er at Ernst & Young til tross for denne åpenbare, og alvorlige, mangelen i oljefondets GIPS-rapport, likevel gir godkjentstempel. Ernst & Youngs verifikasjonsrapport finnes her og er signert av partner Kjetil Kristensen i Ernst & Young. Jeg har sendt mail til Kristensen og bedt han kommentere denne saken. Han har ikke svart. Som tidligere nevnt har jeg også spurt Norges Bank om de ønsker å kommentere, og deres eneste kommentar er at de ikke har kapasitet til å svare på dette.

Jeg har tipset The CFA Institute (som er de som utgir GIPS-standarden) og de har følgende å si om saken:
"Through voluntary compliance, managers can build an environment of credibility and trust in the investment industry. The self-regulatory nature of the GIPS standards necessitates a strong commitment to ethical integrity. CFA Institute does not have an enforcement department although certain regulators around the globe have embraced the Standards and have conducted enforcement actions. As previously stated, a firm needs to adhere to all the requirements of the GIPS standards to be in compliance. Please note that the appropriate parties have been contacted regarding the concerns you raised."
Finansdepartementet har forøvrig også rått slukt Norges Banks påstand om at GIPS følges. I stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet i 2009 skriver Finansdepartementet (på side 133):
"Standarden krever at en forvalter må oppfylle alle kravene som er oppstilt i GIPS for å kunne hevde at den følger GIPS. Både Norges Bank og Folketrygdfondet følger GIPS-standarden."
Jeg har aldri beskyldt Finansdepartementet for å ha for god kontroll på oljefondet. Dette er vel kun enda et eksempel på dette.

Hva kan en så lære av alt dette? Følgende konklusjoner kan etter min mening trekkes:
  • GIPS-standarden er basert på egenregulering og frivillig etterlevelse, og, ifølge The CFA Institute, forutsettes "strong commitment to ethical integrity". Å tro at denne forutsetningen faktisk er til stedet i kapitalforvaltningsbransjen er nok naivt. Følgelig bør alle GIPS-rapporter tas med en stor klype salt.
  • Har du et tvilsomt regnskap du trenger å få godkjent av en revisor, så er trolig Kjetil Kristensen og Ernst & Young ikke et dumt sted å starte. Ernst & Youngs hjemmeside finner du her og mailadressen til Kristensen er kjetil.kristensen@no.ey.com.
  • Og, sist, men ikke minst: neste gang du ser et regnskap som er revidert av Ernst & Young, så tenkt deg om to ganger før du investerer i dette selskapet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbet! CFA tar sine standarder og etikk veldig seriøst, så dette bør få konsekvenser i form av bedre opplysning fra NBIM ved neste korsvei.

Anonym sa...

Enig, bra jobba, viktig jobb du gjør som en av de få med kunnskap om dette som tør å si fra så åpenlyst. Håper NBIM tar til seg kritikken.

Stå på!!

Anonym sa...

GIPS er vel som nevnt frivillig (i Norge er det NFF (www.finansanalytiker.no) som er ansvarlig for standarden.

Mer bestemt er det disse som jobber med standarden;

Jørn Gunnar Kleven (L)
Eidsiva Vannkraft AS

Charles Granquist
DnB NOR Kapitalforvaltning

Paul E. Hjelm-Hansen
Meritorius AS

Tiril Aalberg Jakobsen
Grieg Investor

Leif Roar Johansen
Finanstilsynet

Thomas Lorentzen
Ernst & Young

Kjetil Rimstad
Ernst & Young

http://www.finansanalytiker.no/innhold/nff_org_komiteer.htm

Skrollet kjapt gjennom GIPS-rapporten og det som jeg bet meg merke i, var at avkastningen til fondet var justert til referanseindeksens valutasammensetning. I 2008 og 2009(og det ser urolig ut hittil i 2010) hvor valutabevegelsene har vært enorme har aktive valg kunne spilt en rolle avhengig av posisjonene til fondet.