søndag 21. september 2008

"Den store Skagen-bløffen"

var en overskrift på forsiden av siste utgave av Kapital. Artikkelen finnes her.

Skagen fondene har fått mye oppmerkesomhet, og ikke minst tiltrukket seg rikelig med penger (ca 70 milliarder kroner i forvaltningskapital i 2007). Årsaken til oppmerksomheten og kapitaltilføreslen har vært at fondene har oppnådd god avkastning, både absolutt, men også relativt til referanseindeksene fondene måles mot.

Artikkelen i Kapital hevder kort oppsummert at Skagenfondet Skagen Global opererer med feil referanseindeks. Referanseindeksen som oppgis og som brukes til å beregne suksesshonorarer (som, needless to say, har vært betydelige) er MSCI World. Skagen Global har imidlertid hatt en ganske så annen sammensetning enn denne indeksen. Mens MSCI World er en indeks hvor hovedvekten er utviklede markeder (Europa, USA og Japan) har Skagen Global valgt å foreta betydelige investeringer i emerging markets. Faktisk så mye at Morningstar opererer med MSCI Emerging Markets som den indeksen som best kan forklare utviklingen i Skagen Global ("Best Fit Index"), se rød ramme nederst i følgende utklipp fra Morningstars sider:Måler man så meravkastningen i Skagen Global mot MSCI Emerging Markets finner man at denne er marginal siden fondets oppstart og negativ siden 2005.

Når noe høres ut som om det er for godt til å være sant, så er det ofte det. Triksing med referanseindekser er bare en av mange metoder fondsforvaltere benytter for å fremstå bedre enn de i virkeligheten er.

Det er med andre ord ingen grunn til å betale skyhøye honorarer til Skagenfondene. De som har investert pengene sine der gjør klokt i å flytte de over til billige indeksfond eller ETFs. Om man ønsker eksponering mot emerging markets, er det naturligvis bare å investere i et emerging markets lavkostfond.

4 kommentarer:

Andreas sa...

Jeg er en av de som gått på jokset med skagenfondene. Vurderer nå at plasere penger i indeksfond eller ETFs. Men, hvor får jeg kjøpt disse typene av fonder? Har søkt litt på nettet og skjønner ikke mye av resultatene (aksjer/fonder er en helt ny verden for meg). Kjøper helst vha en nettbank, så jeg kan administrere økonomin från et sted (eller er det noen ulemper med å bruke bank for aksjehandel?)

Takk! /Hilsen Andreas

Lars Haakon sa...

Hei Andreas,

se svar på en annet spørsmål jeg fikk:

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5390988152860760531&postID=2817988322969052585&isPopup=true

Håper det kan gi deg en pekepinn. Er forøvrig ikke klar over noen generelle ulemper med å handle aksjer i nettbank (men er ingen ekspert, så ingen garantier!).

Anonym sa...

med et forvaltningsgebyr på 1% (plus succeshonorar som vel kan betegnes som peanuts), et Skagen Global stadig en meget billig "emerging markets" fond i forhold til konkurrenterne

Lars Haakon sa...

Hei Anonym,

suksesshonoraret er dessverre ikke peanuts. Se for eksempel på det forenklede prospektet til Skagen Global:

http://www.skagenfondene.no/getfile.php/PDF/SKAGEN_Global/SKAGEN_Global_produktark.pdf

På side to finner du en tabell som viser at gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar for fondet har vært 2,86%.

Problemet med den typen suksesshonorar Skagen Global har, der de får en del av oppsiden om de gjør det bedre enn referanseindeksen, men ikke får noe av nedsiden dersom fondet gjør det dårligere, er at gir forvalteren insentiv til å velge risikable aksjer.

Logikken er som følger: det er bedre for forvalteren å klare en meravkastning på 20 % et år og så levere en tilsvarende mindreakastning et annet år, enn å levere indeksavkastning begge år.

Og det kan virke som om det er nettopp dette Skagen Global har gjort: de har overvektet porteføljen i risikable emerging markets-aksjer og i de gode årene som har vært hatt en solid meravkastning i forhold til den mindre risikable verdensindeksen de måles mot. Dette har i mange år gitt gode honorarer til Skagen.

I krisen som vi opplever nå har emerging markets gjort det langt dårligere enn mer utviklede markeder og Skagen Global har falt mer enn sin referanseindeks. Det blir følgelig neppe noe suksesshonorar for forvalteren av fondet i år. Men over flere år vil den strategien Skagen Global har valgt gi en høyere lønnsomhet for forvalteren enn en forvaltningsstrategi som i større grad hadde fokusert på investeringer i mindre risikable markeder.