torsdag 2. oktober 2008

Tøv fra Skandiabanken

Det er ikke lett å finne god informasjon om indeksfond og andre lavkost sparealternativer i Norge. Markedet for indeksfond og ETFs er kort og godt underutviklet. Som trofast kunde i Skandiabanken, som jo har profilert seg som en lavkostbank, tenkte jeg kanskje de hadde et utvalg av indeksfond som deres kunder kunne velge mellom. Men der tok jeg feil.

At Skandiabanken ikke tilbyr ett eneste indeksfond blant sitt assortiment av 269 (!) fond er overraskende for en bank som til de grader har gått ut og profilert seg som billigbanken. Forklaringen en av Skandiabankens medarbeidere (rådgivere?) prøvde å gi da jeg via Skandiabankens chattefunksjon (banken skal ha ros for å ta i bruk nye kanaler for kundeservice) spurte ham hvorfor de ikke hadde indeksfond var ikke ikke bare overraskende, men rett og slett svært drøy.

På direkte spørsmål om hvorfor de ikke har indeksfond svarer "Donald" (jeg har anonymisert kundemedarbeideren av personvernhensyn) at:

"Svakheten for indeksfond slik som vi har sett det er at disse i mange tilfeller kan være sårbare for bobler."

Utdrag av chatten med Skandiabanken finnes her.

At indeksfond er mer utsatt for bobler enn andre fond er mildt sagt en ganske tøvete påstand og har selvsagt ingenting med å gjøre hvorfor Skandiabanken ikke tilbyr disse fondene. Årsaken til at Skandiabanken, som mange andre norske finansinstitusjoner, ikke tilbyr indeksfond er at disse tilbyr langt mindre (om i det hele tatt noe) i kick-backs til de som distribuerer fondene.

Å pushe aksjefond er nemlig en god deal for norske banker. Skandiabanken er ærlig nok og informerer om hvor mye de får av gebyrene fondsforvalterne krever. På denne linken finner en svar på akkurat hvor mye Skandiabanken tar:

http://www.skandiabanken.no/SKBWEB/Fond/Markedsplass.aspx

Fondene som er listet på denne siden, og som Skandiabanken er snille nok å tilby til det norske folk, tar gjennomsnittlig et årlig forvaltningshonorar på ca 1,5 % (i tillegg kommer selvfølgelig kjøps- og salgsomkostninger og, for enkelte fond, suksesshonorarer). Skandiabanken får i snitt nesten tre femtedeler av dette årlige forvaltningshonoraret. Det tilsvarer 0,9 % - per år! Hva gjør Skandiabanken for å gjøre seg fortjent til så høye gebyrer (faktisk omtrent like mye som formueskatten her i landet)? Svaret er (nesten) ingen verdens ting. Alt de gjør er å opprettholde en webside hvor folk på egen hånd kan kjøpe og selge fondsandeler. Man skjønner at det å drive med aktivt forvaltede fond er god butikk når de som forvalter fondene har råd til å gi fra seg en så stor andel av kaka til noen som bidrar med så lite.

Dette hadde vært interessant å høre en nærmere forklaring på hvorfor Skandiabanken mener indeksfond er mer utsatt for bobler enn vanlige fond. Den videre diskusjonen med Skandiabankens kundemedarbeider ble dessverre ikke særlig opplysende, men jeg har sendt en mail til Skandiabanken med en forespørsel om ytterligere forklaring. Svar vil publiseres her når (hvis?) det kommer.

PS! I disse bankkrisetider kan det også være lurt å være klar over at Skandiabanken ikke er med i det norske banksikringsfondet. Skandiabanken er med i tilsvarende sikringsfond i Sverige, men der er den øvre grensen for garanterte beløp kun 250 000 SEK, og ikke 2 millioner norske kroner som i Norge. Det kan derfor være smart å overføre beløp over 250 000 SEK til en tryggere havn i disse dager.

Oppdatering
En kommentar påpeker at Skandiabanken har meldt seg inn i det norske banksikringsfondet og forventer å være medlem fra 1. desember 2008. Melding om dette på Skandiabankens hjemmeside kom igår (2. oktober 2008):

http://www.skandiabanken.no/SKBWEB/VisNyheter/3/1963/SkbWeb/Default.aspx

Inntill Skandiabanken er medlemmer av det norske sikringsfondet er det kanskje fornuftig å sørge for at man ikke har mer enn 250 000 SEK i denne banken.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vil presisere at Skandiabanken har meldt seg inn i det norske sikringsordningen og er forventet å være med der fra 1. desember '08, jf. hjemmesidene deres.