torsdag 23. oktober 2008

Another one bites the dust (maybe)

Dagens Næringsliv og Dagbladet melder idag om et fond som selges av Fokus Bank som er nær ved å gå i bakken. Fokus Banks representant sier det er "utrolig beklagelig", men tar ikke på seg noen skyld og viser heller til markedsforholdene. Typisk fondsretorikk: når det går dårlig er det markedets skyld, når det går bra er det takket være dyktige fondsforvaltere.

Det mislykkede Fokus-fondet illustrerer to ting:
  • Å si at "historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning" er direkte villedende. Forskning viser at historisk avkastning ikke engang er noen god indikator for fremtidig avkastning. Det er faktisk en helt minimal sammenheng mellom historisk og fremtidig avkastning i fond (og sammenhengen skyldes antageligvis nesten utelukkende nivået på kostnader i fondet). At forvaltere trekker frem historisk avkastning i sin markedsføring av fond er uansvarlig, på grensen til villedende markedsføring, all den tid forskning viser at dette er uvesentlig for fremtidig avkastning.
  • Videre vil fondet, dersom det forsvinner på historiens skraphaug, illustrere problemet med survivorship bias. Når fondsindustrien måler avkastningen som er oppnådd, har de ofte en tendens til å glemme å ta med fond som per idag ikke lenger eksisterer. Da det stort sett er fond som gjør det dårlig som forsvinner, gir slike målinger et rosenrødt bilde av sannheten. En investor som i dag skal velge fond, må velge blant alle tilgjengelige fond, og sitter dessverre ikke med kunnskap som gjør at han/hun kan velge å unngå fond som på et senere tidspunkt blir avviklet.

Hadde også vært interessant å vite i hvor stor grad investorene i dette fondet har blitt gjort oppmerksom på risikoen i fondet. Prospektet til fondet er på hele 1535 sider (!) og kapittelet som omhandler risiko er på 50 sider. Fokus Bank sier at dagens markedsforhold har vært "umulige å forutsi". Jeg har ikke lest de femti sidene som beskriver risikoen i fondet, men det ville overraske meg om det ikke et eller annet sted står at nettopp denne typen ting kan skje.

Men med et så langt prospekt, så har kanskje heller ikke Fokus Bank giddet å lese gjennom hele all dokumentasjonen?

Ingen kommentarer: