fredag 17. oktober 2008

Holbergfondene-sjef anbefaler taperaksjer

Det sies at det er vanskelig å spå - spesielt om fremtiden. Kanskje det er derfor mange seriøse aviser har sluttet å publisere horoskoper. Mange aviser publiserer imidlertid titt og ofte en annen type profetier: spådommer om aksjemarkedet og enkeltaksjer.

Det er grunnleggende finanslærdom at det er ekstremt vanskelig (umulig mener mange) å spå hvordan aksjekurser vil utvikle seg. I det usannsynlige tilfellet at noen faktisk med sikkerhet kan forutsi at en aksje skal opp eller ned påfølgende dag, er det veldig lite sannsynlig at de ville gått offentlig ut med denne informasjonen. Da hadde de heller holdt munn og kjøpt (eller shortet) den aksjen de visste ville gå opp (eller ned) for å tjene penger på den informasjonen de satt på.

Tross disse relativt selvinnlysende kjensgjerningene er det tydeligvis mange journalister som synes det er verdifult å bruke spaltemeter på å gjengi spådommer om aksjemarkedet og enkeltaksjer. At de samme journalistene sjelden i etterkant sjekker om spådommene de publiserer stemmer eller ikke vitner enten om deres latskap eller manglende evne til å foreta slike sjekker.

Undertegnede har imidlertid tatt seg bryet med å sjekke spådommene til en av dem som har uttalt seg det siste året: sjefen i Holbergfondene, Egil Herman Sjursen. Sjursen har to ganger i år vært ute og uttalt seg om aksjer han har tro på.

Før Sjursens profetier evalueres er det nødvendig med et par ord om hvordan man kan vurdere om en anbefaling av en aksje var en god eller dårlig anbefaling. En investering i en aksje kan i teorien sammenlignes med hele universet av investeringsmuligheter en investor kan velge mellom: andre aksjer, obligasjoner, fond, kontanter i banken (forhåpentligvis ikke en islandsk en...), eiendom, og så videre. Ulike investeringsalternativer er imidlertid forbundet med ulik risiko og noen investeringsobjekter er mer likvide enn andre. For å få en rettferdig sammenligning bør derfor en investering vurderes opp mot en annen investering som har samme risikoprofil og likviditet. Det er derfor mer relevant å sammenligne en aksje listet på Oslo Børs med en annen aksje listet på samme børs enn penger syltet ned i et brasiliansk eiendomsprosjekt.

Sammenligningen vi skal gjøre under er av enkeltaksjer målt mot en aksjeindeks, som for eksempel Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Den enkle forutsetningen vi da gjør er å si at en potensiell investor som leser Sjursens anbefaling har to muligheter: han kan enten velge å følge Sjursens råd, eller han kan kjøpe OSEBX-indeksen (hvilket feks kan gjøres via et indeksfond eller et ETF). Vi tester med andre ord ikke om aksjen Sjursen anbefalte viste seg å være den som gjorde det aller best på Oslo Børs, vi tester bare om anbefalingen har gjort det bedre enn gjennomsnittet av Oslo Børs. For svenske og finske aksjer, som vi skal se under, sammenligner vi med relevante svenske og finske aksjeindekser. Nok om metodikk, la oss se hvordan det har gått med Sjursens spådommer.

Den 13. mars i år ble Sjursens aksjeanbefalinger gjengitt av Hegnar.no. Han anbefalte da aksjene ABB, Boliden og Wärtsilä. ABB er kjent for de fleste. Boliden er et svensk gruveselskap og Wärtsilä er en finsk produsent av motorer og turbiner. ABB og Boliden sammenlignes med den svenske OMXSPI-indeksen, mens Wartsila sammenlignes med den finske referanseindeksen OMXH25.

Hvordan har Sjursens anbefalinger fra mars klart seg frem til idag (17. oktober 2008)?

  • ABB har i perioden falt med drøye 30%, mens OMXSPI har falt med såvidt under 34%. ABB har altså gitt en meravkastning på knappe 4%
  • Boliden har i perioden falt med 66%, mens OMXSPI har falt med 34%. Boliden har altså gitt en mindreavkastning på 32%
  • Wärtsilä har i perioden falt med 55%, mens OMXH25 har falt med 41%. Wärtsilä har altså gitt en mindreavkastning på 14%
Blant Sjursens anbefalinger var det følgelig én som gjorde det litt bra og to katastrofer. I snitt har anbefalingene gitt en mindreavkastning på 14%.

29. juli i år gikk Sjursen ut i Hegnar.no og anbefalte Yara og Millicom. Yara bør være kjent, Millicom er en internasjonal mobiloperatør listet på Stockholm-børsen. Avkastningen til Yara sammenlignes med Oslo Børs benchmark index (OSEBX) mens avkastningen til Millicom sammenlignes med Stockholm-indesen OMXSPI.

Hvordan har det gått denne gangen?


  • Yara har i perioden fra anbefalingen ble gitt og frem til idag (17. oktober 2008) falt med 68%, mens OSEBX har falt med 43%. Yara har altså gitt en mindreavkastning på 25
  • Millicom har i perioden falt med 15%, mens OMXSPI har falt med 24%. Millicom har altså gitt en meravkastning på 9%
Sjursen har med andre ord hatt en "treff" (Millicom) og en "bom" (Yara). Uheldigvis har bommen gjort det dårligere enn treffen har gjort det bra og gjennomsnittlig mindreavkastning for Sjursens anbefalinger er 8 %. Det hadde følgelig vært bedre å investere i den norske og svenske indeksen fremfor å følge Sjursens anbefaling.

Analysen over er selvfølgelig ikke noen fullstendig vitenskapelig analyse som kan avsløre med sikkerhet at Sjursen er en dårlig aksjeplukker. Til det er utvalget naturligvis alt for lite. Det kan også innvendes at resultatet kunne ha blitt annerledes dersom en vurderte en annen tidsperiode. Det stemmer selvfølgelig, og det kan hende Sjursens anbefalinger de neste månedene viser seg å bli gode investeringer. I perioden fra anbefalingene ble gitt til idag hadde det imidlertid vært bedre å investere i de respektive indeksene fremfor å følge Sjursens råd.

Sjursen har ikke bare forsøkt seg som profet om enkeltaksjer, han har også uttalt seg på generelt grunnlag om børsen og forsøkt seg som makroøkonom. I et intervju i Hegnar.no 25. september i fjor sa han blant annet:

"På Oslo Børs er oppsiden fortsatt hyggelig. Det bør være attraktivt fortsatt å være posisjonert på Oslo Børs, ja kanskje er Norge i en meget spennende periode. Den sterke oljeprisen betyr at det er høytid i norsk oljeindustri."

Siden Sjursen snakket om den hyggelige oppsiden har verdien av aksjene på Oslo Børs falt med 52 %. Som for å understreke at han heller ikke har greie på makroøkonomi, uttalte Sjursen følgende i samme intervju:

"Tatt i betraktning den høye oljeeksponeringen som Oslo Børs tross alt har så gjør dette børsen her hjemme enda mer attraktiv. Vi kan også påregne drahjelp fra en amerikansk økonomi i klar bedring og en fortsatt kraftig vekst i Asia. Vi i Holberg Fondene er, selv med en viss realøkonomisk usikkerhet, ganske optimistiske med tanke på de nærmeste måneder."

Hadde vært interessant å vite om Sjursen fremdeles venter på drahjelp fra USA...

Er dette en mann du ville betalt massevis av penger for å forvalte formuen din? Er dette en mann du ville bedt om hjelp til å velge hvilke aksjer du skal investere i? Neppe. Det ironiske er at det faktisk er det som er Sjursens levebrød: han er administrerende direktør i Holbergfondene, et av Norges største fondsforvaltningsselskap. Aksjefondene han forvalter har ikke gjort det spesielt bra (se innlegg i Dagens Næringsliv om dette og dette blogginnlegget) og, som vist over, hans spådommer om aksjemarkedet er ikke mye å skryte av. Likevel velger tusenvis av nordmenn å betale skyhøye honorarer for å få lov til å overlevere sparepengene sine til Sjursen. For Sjursen og Holbergfondene er det god butikk. For tusenvis av nordmenn er det en trist affære.

PS! Jeg hadde egentlig ikke tenkt å påpeke det nær komiske i at Sjursen går ut og kritiserer analytikere som forsøker å spå oljeprisen i Dagens Næringsliv. Sjursen har selv bommet kraftig i sine spådommer, men er likevel freidig nok til å kritisere andre som går i samme fellen som han. Snakk om stein i glasshus.

PS2! VG er selvfølgelig ikke dårligere enn Hegnar og publiserer mange aksjeanbefalinger i denne artikkelen. Jeg vedder ikke sofaen min på at aksjene som nevnes i artikkelen gjør det bedre enn Oslo Børs de neste månedene.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Holbergfond-Blogger!

Nå er det jo ikke sjefen selv som forvalter fondene. Det har han spesialister til. Hadde han vært ekspert hadde han selv vært forvalter. Journalistene burde spørre fondsforvalterne om hvilke aksjer de tror på, ikke sjefen deres. Det er det samme som å si at alle sjefer til gode selgere selv er gode selgere, men det er det aldri noen som påstår. Kast altså stenen mot journalistene som gjør en dårlig jobb enn mot sjefene som bare svarer på det de spør om (og derav driver markedsføring om eget fond).

Lars Haakon sa...

Jeg skjønner poenget ditt, men er ikke enig. En må kunne anta at når sjefen i et stort forvaltningsselskap uttaler seg om aksjer, så er det på vegne av selskapet og det må også kunne forventes at de anbefalingene er avstemt med analytikere og forvaltere i samme selskap. På samme måte som man må kunne forvente at når Helge Lund uttaler seg om hvor han tror oljeprisen går, så er det et syn han har sjekket av med sine oljeanalytikere.

Det hadde jo sett rart ut om Helge Lund trodde oljeprisen i 2009 blir 150 dollar mens oljeanalytikerne i StatoilHydro tror den blir bare 70 dollar! På samme måte hadde det vært underlig om Sjursen anbefalte å kjøpe Yara og ABB mens forvalterne/analytikerne i Holbergfondene anbefalte å selge de samme aksjene...

Lars Haakon