onsdag 18. mars 2009

Hvor mye av oljefondet forvaltes aktivt?

Det synes å herske usikkerhet rundt hvor stor andel av oljefondet som forvaltes passivt og hvor stor andel som forvaltes passivt. Både finansminister Kristin Halvorsen (SV) og leder av finanskomiteen på Stortinget, Reidar Sandal (Ap), har sagt i media at 98,5% forvaltes passivt og at bare 1,5% forvaltes aktivt. Halvorsen sa dette på Tabloid på TV2 onsdag 11. mars. Reidar Sandal sa det på økonominyhetene på morgenen torsdag 12. mars.

Dessverre tar begge feil. At de tar feil burde være ganske innlysende når man vet at oljefondets mindreavkastning i 2008 var 3,4%. Hvis kun 1,5% forvaltes aktivt vil det ikke være mulig å tape 3,4% mer enn referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Denne logiske kortslutningen virket ikke å bekymre verken Halvorsen eller Sandal.

Hvor mye forvaltes så aktivt? Så vidt jeg vet oppgir ikke Norges Bank selv tall for dette (om jeg tar feil eller om noen vet svaret, så gi meg beskjed). En kan likevel få en idé om omfanget av den aktive forvaltningen fra årsrapporten til NBIM. På side 34 i rapporten står det at i overkant av 300 milliarder kroner, eller 13% av fondets totale kapital, forvaltes av eksterne forvaltningsselskaper. Det er grunn til å tro at oljefondet, av kostnadshensyn, utfører den passive delen av forvaltningen selv, og ikke setter ut noe annet enn aktiv forvaltning. Det er følgelig grunn til å tro at minimum 13% av fondet forvaltes aktivt. På toppen av dette vil intern aktiv forvaltning komme. Hvor stor denne er er vanskelig å si.

For å illustrere at oljefondet har tatt noen enorme aktive veddemål kan man sammenligne beholdningslisten på rentesiden for 2007 og 2008 (per 31.12 for begge år). Ser man på side 6 i listen for 2007 ser man at det for "United States of America" er oppført en negativ beholdning på 155 milliarder kroner. Oljefondet hadde altså massivt shortet amerikanske statsobligasjoner. Ser en på side 13 (siste side) i listen for 2008, ser en at denne posisjonen langt på vei er reversert. Beholdningen av US Treasuries (et annet navn på amerikanske statsobligasjoner) er da 66 milliarder kroner. Antageligvis er oljefondet fremdeles undervektet i amerikanske statsobligasjoner i forhold til referanseindeksen.

Differansen på en negativ beholdning på 155 milliarder kroner og en positiv beholdning på 66 milliarder er 221 milliarder, eller ca 10% av fondets verdi. Én enkelt aktiv posisjon utgjorde altså over 10% av fondets verdi ved utgangen av 2007.

De som påstår at kun 1,5% av fondet forvaltes aktivt vet med andre ord ikke hva de snakker om. At lederen av Stortingets finanskomité og landets finansminister er blant disse er bekymringsfullt.

1 kommentar:

gunnar sa...

Mye interessant på denne bloggen din! Jeg har jo egentlig ikke peiling, men det virker utrolig at oljefondet hadde shortet 300 milliarder i amerikanske statsobligasjoner. Men det er kanskje grunnen til de store tapene innen rentepapirer. Og jeg som trodde grunnen var at steder som hadde utstedt rentepapirene oljefondet hadde gikk konkurs.