mandag 16. mars 2009

Norges Banks svadasvar på hvorfor de mener aktiv forvaltning gir høyere forventet avkastning enn passiv forvaltning

Det har etter oljefondets resultatfremleggelse for 2008 onsdag 11. mars vært stor debatt om forvaltningen av fondet. Et av spørsmålene som har vært diskutert er om den aktive forvaltningen fondet driver med er en god idé eller ikke. Jeg kommer til å kommentere flere ting rundt forvaltningen av oljefondet i blogginnlegg etter hvert. Men først skylder jeg å legge ut svar jeg fikk fra NBIM på mail jeg sendte dem med et spørsmål i begynnelsen av februar.

Som nevnt i tidligere blogginnlegg (se femte siste avsnitt) var jeg noe forundret da jeg leste gjennom oljefondets årsrapport for 2007 og fant følgende påstand:

"Costs [of active management] are higher [than for passive management], but so are the expected returns."

Jeg sendte derfor en mail til Vegard Vik, som er sjef for Investment Advice & Reporting, og spurte hvordan belegg de hadde for denne påstanden. Mailen ble sendt 3. februar. Jeg snakket på telefon med Vegard et par ganger etter dette og han lovte svar. Jeg hørte imidlertid ingenting og sendte en oppfølgingsmail 12. februar. Hørte fremdeles ingenting og sendte en ny purremail 23. februar og kopierte da inn Siv Meisingseth som er pressetalskvinne for Norges Bank og mailadressen central.bank@norges-bank.no som visstnok skulle være mailadressen til Yngve Slyngstad. Hørte fremdeles ingenting og sendte så en ny purremail 3. mars, denne gangen kun til Siv Meisingseth. Fremdeles ikke noe svar, så ringte så Siv Meisingseth enten 9. eller 10. mars. Hun beklaget veldig og sa hun skulle purre. Fikk da til slutt svar fra Vegard Vik 10. mars.

Svaret var imidlertid svada og jeg sendte en ny mail til Vegard Vik med oppfølgingsspørsmål 10. mars. Har fremdeles ikke fått svar på denne mailen og sendte idag en purremail til Siv Meisingseth - det er dessverre det eneste som ser ut som om det fungerer.

Hele mailkorrespondansen finnes her. Mitt opprinnelige spørsmål er merket med gult, Vegard Vik sitt svar er merket med grønt, og mitt oppfølgingsspørsmål er merket meg gult. Kan dessverre ikke love veldig interessant lesning.

Ingen kommentarer: