tirsdag 17. mars 2009

Oljefondet bryter risikoforskrift og taper 70 millarder kroner

Det er etter min mening flere forhold rundt forvaltningen av oljefondet som burde fått mer oppmerksomhet i det offentlige rom.

Et slikt forhold er at Norges Bank faktisk har brutt forskriften fastsatt av departementet for å regulere risikoen i fondet. For å forhindre at Norges Bank spekulerer bort vår felles sparegris har Finansdepartementet fastsatt en øvre grense for hvor stor risiko Norges Bank kan i den aktive forvaltningen av fondet. Parameteren som benyttes i grensesettingen er forventet relativ volatilitet. Forventet relativ volatilitet er definert som volatiliteten i differanseavkastningen mellom oljefondets faktiske portefølje og den referanseporteføljen departementet har fastsatt. Begrepet er noe komplisert og det er neppe mer enn en håndfull personer i Finansdepartementet som fullt ut skjønner det. Politisk ledelse er neppe blant dem. De som er interessert kan lese mer om temaet i denne artikkelen skrevet av Norges Bank.

Forventet relativ volatilitet skal ikke, ifølge regelverket fastsatt av departementet, overstige 150 basispunkter (=1,5%). Denne grensen er et av de aller viktigste styringsverktøyene departementet har ovenfor Norges Bank. Denne regelen begrenser bankens muligheter til å ta aktive veddemål som kan påføre oljefondet potensielt enorme tap.

På samme måte som for fartsgrenser, kan alvorlige ulykker inntreffe om denne risikogrensen brytes. Og det er det som nå har skjedd. Ifølge oljefondets årsrapport for 2008 har Norges Bank gått utover sine fullmakter og tatt større risiko enn den øvre grensen som Finansdepartementet har satt. I andre avsnitt i høyre kolonne på side 42 i årsrapporten står det:

"Ved utgangen av oktober 2008 ble det målt en forventet relativ volatilitet på fondet som oversteg den rammen som er fastsatt av Finansdepartementet."

I fotnote til tabell 10-2 på side 45 står det:

"Rammen for 150 bp relativ volatilitet ble overskredet i fjerde kvartal 2008."

(Årsrapporten kan leses her eller eventuelt på Norges Banks hjemmeside i et eller annet merkelig ebok-format.)

Etter min mening er dette intet mindre enn en skandale. Her har NBIM tatt enorme aktive posisjoner, overskredet sine fullmakter og gått hen og tapt 70 milliarder kroner. Og hvordan konsekvenser har det fått? Etter hva jeg skjønner, har Finansdepartementet skrevet brev til Norges Bank om dette. Innholdet i kommunikasjonen mellom departementet og banken er ikke kjent (og er sikkert unntatt offentligheten på tvilsomt grunnlag). Ingen medier har, etter det jeg kjenner til, dekket denne saken.

Hva hadde skjedd om StatoilHydro hadde brutt sentrale sikkerhetsforskrifter og at dette hadde ført til massive utslipp av olje langs norskekysten som det kostet 70 milliarder kroner å rydde opp (til sammenligning kostet opprydningen etter Exxon Valdez-ulykken $2,5 milliarder)?

Jeg tipper at hoder hadde rullet.

Oppdatering: jeg har i dette innlegget skrevet at oljefondet tapte 70 milliarder kroner mer enn sin referanseportefølje i 2008. Dette tallet ble oppgitt av Yngve Slyngstad, leder av oljefondet, på pressekonferansen hvor resultatene ble offentliggjort. Det viser seg at 70 milliarder kroner faktisk en underdrivelse og et resultat av et tvilsomt valutatriks Norges Bank har brukt i rapporteringen av oljefondets 2008-resultater. Det virkelige tapet var faktisk 88 milliarder kroner, og ikke 70 milliarder. Mer om dette i dette blogginnlegget.

Ingen kommentarer: