torsdag 30. juli 2009

48 ansatte i oljefondet tjener mer enn Statsministeren - hvor er Kristin Halvorsen?

Jeg har tidligere blogget om lønnsnivået i oljefondet. Basert på tall for 2007, estimerte jeg i dette blogginnlegget fra februar i år at ca 50 personer i oljefondet tjente mer enn statsminister Jens Stoltenberg i 2007.

Dagens Næringsliv har nå fått presset de faktiske tallene ut av en motvillig Norges Bank. Og fasiten for 2008 er ganske lik mitt tidligere estimat for 2007: DN finner at 48 ansatte i oljefondet tjente mer enn statsministeren i 2008. En pdf-utgave av artikkelen finnes her, mens en noe forkortet internettutgave kan finnes her.

Jeg har ikke noe generelt problem med at enkeltpersoner lønnes godt i oljefondet. Det som imidlertid er problemet med fondets insentivordninger er at de premierer flaks og i tillegg oppfordrer til overdreven risikotaking. Såkalt "meravkastning" gir grunnlag for bonuser, selv om det i ettertid kan vise seg at "meravkastningen" kun var et resultat av flaks eller høyere risiko enn det som ligger i benchmarken som forvalterne måles mot.

Forskning viser tydelig at perverse insentivordninger, til dels tilsvarende de som fremdeles brukes i oljefondet, var en av de sentrale årsakene bak finanskrisen. Tunge aviser som New York Times tar nå til ordet for å regulere insentivordninger i banker. Gitt de vanvittige store tapene i oljefondet, generell offentlig misnøye med Norges Banks store bonusutbetalinger til ansatte i fondet, og det faktum at det faktisk er valg her i landet i september, så burde reform av insentivordninger i oljefondet være en opplagt lissepasning til SV med finansminister Kristin Halvorsen i spissen. Men hvor i verden er hun og SV? På ferie? Har hun ikke lyst til å vinne stemmer slik at hun kan få lov til å fortsette som finansminister etter valget? SV - what's up???

Ingen kommentarer: