fredag 14. august 2009

Oljefondet tjener tilbake noe av det tapte i Q2-2009

Kun en kort oppdatering på oljefondets resultater for 2. kvartal som ble offentliggjort i dag:
  • Oljefondet tjente tilbake noe av det tapte i kvartalet og levere en meravkastning på 2,1%. Meravkastningen på rentesiden var 3,7%, mens den på aksjesiden var 0,7%
  • Meravkstning på renteporteføljen antas å skyldes bedring i priser på mye av den innelåste porteføljen og vitner om at det fremdeles er et stort sprik mellom den faktiske renteporteføljen og benchmark
  • Meravkastningen på 2,1% utgjør ca 46 milliarder kroner (etter kostnader på ca 800 MNOK)
  • Det akkumulerte tapet på den aktive forvaltningen fra oppstart til og med Q1-2009 var 81 milliarder kroner
  • Akkumulert tap på den aktive forvaltningen etter Q2 er følgelig 35 milliarder kroner
  • Eksperimentene med den aktive forvaltningen har derfor fremdeles vært en svært kostbar affære for Norge
  • Kostnadene ved forvaltningen økte fra 961 MNOK i første halvår 2008 med hele 69% til 1 621 MNOK i første halvår 2009. En stor del av kostnadsøkningen skyldes "suksesshonorarer" til eksterne forvaltere
  • Norges Bank har i rapporten sløyfet to figurer (figurene 5-3 og 5-4) som de tidligere har publisert. En første back-of-the-envelope-analyse tilsier at ingen av figurene hadde sett særlig flatterende ut for Norges Bank. Utelatelsen av disse figurene styrker min mistanke om at oljefondet underrapporterer risikoen i fondet

Jeg noterer og at Yngve Slyngstad fremfører nok et argument for aktiv forvaltning på DN.no, nemlig at det er viktig at oljefondet har kompetanse på selskapene de investerer i. Denne "kompetansen" står i en noe komisk kontrast til Finansdepartementet som innrømmer at de knapt vet hvilke selskaper oljefondet har investert i.

Selv om det uten tvil er positivt at oljefondet nå har tjent tilbake noe av det tapte, så er det viktig å understreke at det selvfølgelig ikke gjør aktiv forvaltning noe mer attraktivt. Som denne artikkelen fra Fama og French minner oss på vil aktiv forvaltning alltid være et negativ-sum-spill, og det er dessverre få grunner til å tro at Norges Bank har spesielt gode sjanser for å lykkes i dette spillet.

Burde Norge bruke det som ser ut til å bli i størrelsesorden 2 milliarder kroner i 2009 på aktiv forvaltning for å få lov til å delta i denne gamblingen? Svaret er fremdeles, og vil alltid være, nei.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Lite å gjøre på jobben?
Det kan jo være greit å konse litt på annet enn fritidssysler (bloggen din) i arbeidstiden. I hvert fall når du skal forsvare en lønn som sikkert matcher mange forvaltere i oljefondet...

Anonym sa...

Hei, jeg lurte litt på hvordan du kom fem til et tap på 35 mrd. Jeg tipper at du har tatt summen av alle kronetap og kronegevinster siden starten? Det blir i såfall litt feil sånn som krona har svingt (tap eller gevinst er jo bare relevant i den valuta fondet skal forbrukes - dvs. valutakurv).
Det største tapet kom i fjor høst når kronekursen var rekordlav - og tapet ble derfor blåst opp av media? og deg?
- En dollar tapt og så tjent burde være netto null gevinst i kroner, men ender her opp som et regneteknisk tap?
Mulig Oljefondet kunne kommunisert dette bedre, men du burde vel også fremstilt det riktigere - eller tar jeg feil?

Anonym sa...

Herregud så ensporet du er. Ser av tidligere innlegg at du trolig skjønner at gjennomsnittet av markedet ikke kan slå gjennomsnittet av markedet. Å komme opp med en megabasic Fama-artikkel er intet meningsfyllt bidrag i debatten om "oljefondet" kan tjene penger på aktiv forvaltning!

Kan gode investorer slå markedet over tid? Finnes det persistence eller autokorrelasjon i et fonds performance? Vet at du mener mye om dette, men å dra opp enhver artikkel som omhandler en eller annen del av temaet hjelper ikke til å bringe debatten videre, det blir bare hakk i plata.

Videre, så er Fama-artikkelen nesten naiv i sin form, helt uten praktisk verdensforståelse:

"Another common argument is that active investing is more likely to add value for small stocks than for the market portfolio in which big stocks dominate. Again, however, the arithmetic of equilibrium accounting plays a sobering role."

Hallo i luken!?!?! Verden kaller! Indeksfond inn i TFSO? Hørt om/vurdert likviditet, kostnad for arbeidstid mens man ringer rundt til småinvestorer for å finne frem til løse poster, evt tidskostnaden til den traderen som må bruke tiden sin til poster á kr. 2000, etc etc. Man kan jo selvsagt legge inn en stor ordre og vente noen uker/måneder, men jeg anbefaler deg/dere å vurdere de praktiske implikasjonene av dette.

Faktisk så tar de fleste indeksforvaltere konsekvensen av de overnevnte poengene og velger en annen tracking-indeks. Dette burde medføre at det er en undervekt av ikke-indeksfond i småselskaper, og at man ikke kan bruke akademisk svada for å vurdere påstanden: "Another common argument is that active investing is more likely to add value for small stocks than for the market portfolio in which big stocks dominate."

Til slutt vil jeg si at det å velge ut noen aksjer for deretter å kalle utvalget en indeks egentlig i det store og hele er et akademisk svadaprodukt. Indeksene representerer absolutt ikke noe virkelig gjennomsnitt av et marked eller verden. Kom dere ut i verden, bort fra statistikk og tull, dere ser faktisk ikke trærne fordi dere er opphengt i skogen.

Vjtody

Lars Haakon sa...

Hei Anonym II (15. august, 15:32),

i beregningen av tapene i den aktive forvaltningen i oljefondet målt i kroner har jeg for perioden 1998-2008 tatt utgangspunkt i tallene som Finansdepartementet presenterte i sin Stortingsmelding om oljefondet. Meldingen finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/om-forvaltningen-av-statens-pensjonsfond.html?id=554170

De relevante tallene finner du på side 155-6. Fra det tallet departementet finner (64 mrd. kroner) har jeg trukket fra forvaltningskostnadene som var ca 11 milliarder kroner fra 1998-2009.

For Q1-09 har jeg basert meg på tall Slyngstad opplyste om på pressekonferansen og for Q2-09 har jeg estimert gevinsten på bakgrunn av meravkastningen på 2,1%. For Q1 og Q2 2009 har jeg så trukket fra kostnader.

Jeg er ingen ekspert på valuta og avkastningsberegninger, men hvis jeg har skjønt riktig så skal det egentlig ikke ha noe å si om mer/mindreavkastning måles i NOK eller internasjonal valutakurv dersom avkastningsberegningen foretas etter "best practice" (hvilket riktignok noen sier oljefondet ikke gjør).

Jeg har altså basert meg på tall fra Finansdepartementet og Norges Bank. Eksakt hvordan beregninger de har gjennomført vet jeg ikke, men tviler vel på om de har overdrevet tapene ved å ikke beregne mer/mindreavkastningen korrekt. Tvert i mot virker det heller som om de har underdrevet tapene, for eksempel ved å ikke ta med kostnader:

http://larshaakon.blogspot.com/2009/04/oljefondet-eneste-fond-i-norge-verden.html

Lars Haakon sa...

Hei Vjtody,

godt å se at bloggen engasjerer. Enig i at det er ganske opplagt at snittet av markedet ikke kan slå markedet. Men, for å være helt ærlig, dette poenget er noe selv en del folk innen finans ikke har noe spesielt reflektert forhold til. For ikke å nevne den millionen nordmenn som investerer i aktive aksjefond. Så, selv om poenget er banalt for mange, så håper jeg det og kan være en nyttig gjentagelse for noen.

Hadde forøvrig vært interessant å høre dine synspunkter på persistence i resultatene til fond.

Til slutt: usikker på om jeg forstår ditt TFSO-poeng. Fama og French tar vel ikke til ordet for at indeksfond skal investere i small-cap. De påpeker kun at de aktive investorene i en small-cap marked i snitt vil gjøre det dårligere enn de passive indeksforvalterne i det samme markedet. Og det er du vel enig i.

Anonym sa...

det er ikke mulig å være passiv indeksforvalter i et smallcap marked! jeg prøver bare å se opp fra statistikkboka og ut i den virkelige verden. det er mange skatter der ute som bare venter på å bli plukket!

ellers så tror jeg på persistence. jeg har blitt rik (etter min målestokk ihvertfall), og jeg tillater meg å tro at det er på grunn av dyktighet (kombinert med hardt arbeid) og ikke flaks.

Vjtody

Anonym sa...

Verdens største sovereign wealth fund er over dobbelt så stort som det norske og har drevet over 20 år lengre, og kan vise til langt bedre avkastning en NBIM ifølge denne artikkelen:

http://www.businessweek.com/globalbiz/content/jun2008/gb2008065_742165.htm

Ifølge artikkelen har de også hatt gjennomgang rundt aktiv kontra passiv forvaltning og har landet på at 60% av porteføljen skal passivt forvaltes.

Jeg håper at politikerne her i landet også bestemmer at ihvertfall en del av det norske olje fondet bør passivt forvaltes. Da vil det ihvertfall over tid kunne sammenlignes resultater i vårt oljefonds avkastning på aktiv kontra den passive forvaltningen.

Jeg synes Slyngstads og Gjerdrems argumentasjon for en aktiv forvaltning, som foreksempel fremkom i høringen i finanskomiteen på stortinget tidligere i år virker svak i forhold til reelle resultater og forskning som taler mot meravkastning ved aktiv forvaltning.

Takk for blogg og for dine artikler.