søndag 10. august 2008

Biodrivstoff - et billig klimatiltak!

Det har vært mye debatt om merittene til ulike klimatiltak. Et av klimatiltakene som har fått hardest medfart i media er biodrivstoff. Argumentene mot biodrivstoff har vært mange: ødelegger regnskog, fører til økte matvarepriser og at det er en svært kostbar måte å redusere utslipp på.

Sammenhengene er kompliserte og det fins ingen svart-hvitt-svar. Forskningen på området er "work-in-progress" og nye resultater publiseres fortløpende - parallelt med den offentlige debatten. Det som er helt sikkert er at biodrivstoff ikke er et ubetinget gode uavhengig av måten det fremstilles på. Å hugge ned regnskog for å produsere biodrivstoff blir litt som å tisse i buksa for å holde seg varm. Like sikkert er at det går an å produsere biodrivstoff på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Bioetanol produsert fra sukkerrør er for eksempel både svært miljøvennlig og billig.

Videre er det sikkert at biodrivstoff blir mer og mer konkurransedyktig jo høyere oljeprisen er, vel og merke, selvfølgelig, så lenge ikke prisen på råvarene som benyttes i biodrivstoffproduksjon stiger like mye. Påstanden om at biodrivstoff er et veldig dyrt klimatiltak høres ofte og diskuteres i en artikkel skrevet av undertegnede og min kollega Alex Munch Thore i et innlegg i Dagens Næringsliv onsdag 11. juni 2008. Innlegget var delvis en reaksjon på en kommentar i DN av Kjetil B. Alstadheim.

Ingen kommentarer: